Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jedn

Czytaj więcej...

Granty dla przedsiębiorstw na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis projektów, które otrzymają pomoc publiczną w tym roku:

Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).

Uproszczenie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych NZOZ MR Medica z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego procesu typu B2B

Optymalizacja procesu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

Kompletne stworzenie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego procesu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Budowa systemu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

DEMETER-zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Dystrybucyjna platforma internetowa typu B2B dla automatyzacji modeli zamawiania, kompletacji, dystrybucji i ekspedycji towarów handlowych pomiędzy firmą DINO Gorczyński Marcin a Partnerami.

Incentive - zaprojektowanie nowoczesnego portalu łączącego program motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych.|Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe - badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP, TVK, Smart TV, mobilnych oraz innych IP.

LexAdviser.pl - wdrożenie innowacyjnej e-usługi zautomatyzowanego modelu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNazy typu Dicer oraz nowoczesnej i praktycznej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów

Opracowanie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200

Opracowanie innowacyjnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji w pełni nowatorskiego produktu

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz Uruchomienie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami

Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej i praktycznej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Stworzenie od nowa do oferty nowych produktów

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD)

Przygotowanie Novainvest S.A. do pozyskania kapitału - m.in. od inwestorów prywatnych, z rynku NewConnect - w drodze publicznej oferty akcji serii E, który jest niezbędny do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki zbytu.

SMT OPTYMALIZACJA - opracowanie i wdrożenie w pełni nowatorskiego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym.

Stworzenie i zaimplementowanie nowoczesnego systemu informatycznego klasy B2B w celu usprawnienia istniejącej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa TAX AID s.c.

Stworzenie nowoczesnej i praktycznej e-usługi w postaci portalu społecznościowego dla studentów będącego platformą służącą do wymiany e-informacji, e-danych i e-ogłoszeń.

Opracowanie internetowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Wdrożenie internetowej platformy umożliwiającej publikację (self-publishing) i dystrybucję (sprzedaż) własnych materiałów cyfrowych o charakterze edukacyjnym.

Stworzenie platformy internetowej RETPOINT wspierającej w sposób zautomatyzowany przyszłych i obecnych najemców centrów handlowych w podejmowaniu decyzji biznesowych|Zaprojektowanie platformy scentralizowanych wirtualnych biur biznesowych do inteligentnej sprzedaży w sieci, z kompleksowym pakietem narzędzi projektowych, sprzedażowych, aukcyjnych, magazynowych, finansowych umożliwiających zdalne zarządzanie interesem.

Opracowanie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegoowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsiewzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Nowy test ELISA do wykrywania w surowicy bydlęcej przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu gp51 BLV opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez  A. Rapaka i E. Zioło

Wdrażanie nowoczesnego modelu B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych między firmą WELL DONE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a jej partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu zdalnego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego systemu B2B usprawniającego realizację modeli biznesowych pomiędzy OPINION Strefa Druku Sp. z o.o., a jego Partnerami zagranicznymi.

Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zamówień i realizacji dostaw produktów V. Laboratories dla współpracujących Partnerów|Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego modelu ogłoszeniowo-aukcyjnego klasy B2B, mającego na celu kojarzenie przedsiębiorców posiadających odpady poprodukcyjne lub towary zalegające na magazynie.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B integrującego procesy biznesowe grupy ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Zaimplementowanie od podstaw przez Komex Izabela Kliszcz-Hildenhagen dedykowanego modelu integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem pięciu współpracujących przedsiębiorstw.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B wykorzystującego technologie EDI w celu usprawnienia współpracy handlowej przedsiębiorstwa Quickson II i jej partnerów oraz modelu raportów sprzedażowych udostępnianego w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw profesjonalnego technologicznie rozwiązania telekomunikacyjnego w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych

Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D.

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, mobilny i telekomunikacyjny, wynajem powierzchni biurowej, Lokalny System Informatyczny oraz leasing samochodu w IW-BGK w 2013 r.

Zintegrowana platforma B2B dla automatyzacji biznesowych procesów logistycznych (zamawianie, przechowywanie, lokalizacja, dystrybucja) pomiędzy Luka Sp. z o.o. i Partnerami.Tagi: